VIKAILMOITUKSET TYÖAJAN ULKOPUOLELLA 
050 413 0310

 

Kurikan Vesihuolto Oy
Tossutie 4, 61300 Kurikka
puh: 044 723 1004

 
Pohjavesilaitokset

Kurikan Vesihuolto Oy:lla on viisi pohjaveden puhdistuslaitosta: Kurikassa Aronlähde ja Lehtisenlähde, Jurvassa Säläisjärvi ja Kuusilehto ja Jalasjärvellä Koskuen vedenpuhdistuslaitos.

Pohjavesi on usein liian hapanta johdettavaksi vesijohtoverkostoon ja siksi veden pH-arvoa pitää nostaa. pH:n nostamisella pyritään vähentämään veden syövyttävyyttä. Näin vesikalusteiden (esim. putkistot, lämminvesilaitteet ja hanat) käyttöikää pidennetään. Kurikan pohjavesissä voi olla myös talousvesiasetuksen suositusarvot ylittävät määrät rautaa ja mangaania. Rauta ja mangaani aiheuttavat vesijohtoverkostoon saostuessaan veteen sameutta ja väriä, siksi niiden pitoisuuksia tulee pienentää.


  Aronlähteen pohjavesilaitos

Aronlähteen pohjavesilaitokselle johdetaan raakavesi Aronlähteen vedenottamoista. Aronlähteen vedenottamoilla on Länsi-Suomen Vesioikeuden myöntämä vedenottolupa. Alueelta otetaan vettä vuorokaudessa noin 650 m3.

 

 

 

 


Lehtisenlähteen pohjavesilaitos

Lehtisenlähteen pohjavesilaitokselle johdetaan raakavesi Lehtisenlähteen ja Autionkorven pohjavedenottamoilta. Lehtisenlähteen ottamoilta otetaan vettä noin 1502 m3/d ja Autionkorvesta noin 350 m3/d. Molemmilla vedenottamoilla on Länsi-Suomen Vesioikeuden myöntämä vedenottolupa.


Säläisjärven pohjavesilaitos

Säläisjärven eli Sällin pohjavesilaitokselle johdetaan raakavesi Säläisjärven pohjavedenottamolta. Säläisjärven pohjavedenottamolta otetaan vettä noin 700 m3/d, joka on käytännössä koko Jurvan tarvitsema vuorokautinen vesimäärä. Säläisjärven vedenottamoilla on Länsi-Suomen Vesioikeuden myöntämä vedenottolupa 1200 m3/d.


Kuusilehdon pohjavesilaitos

Kuusilehdon pohjavesilaitokselle johdetaan sen viereisistä pohjavedenottamoista raakavesi. Normaalioloissa Kuusilehdolta pumpataan vain noin 5 m3 talousvettä Kurikan Vesihuolto Oy:n verkostoon. Loppu vesi myydään tukkuvetenä Poronkankaan Vesi Oy:lle. Poikkeustilanteissa Kuusilehdolta on mahdollista pumpata myös suurempi määrä omaan verkostoon.


Koskuen pohjavesilaitos

Koskuen pohjavesilaitokselle pumpataan raakavesi Koskuen neljästä pohjavedenottamosta mutta lisäksi laitokselle pumpataan vettä myös Kihlakunnankankaan, Mustalammin ja Mujunkankaan pohjavedenottamoilta. Vedenottamoiden yhteenlaskettu päivittäinen vesimäärä on vähän vajaa 3000 m3.


 

 
   
Powered by WebUpdate