VIKAILMOITUKSET TYÖAJAN ULKOPUOLELLA 
050 413 0310

 

Kurikan Vesihuolto Oy
Tossutie 4, 61300 Kurikka
puh: 044 723 1004

 
Jalasjärven jätevedenpuhdistamo

Jalasjärven jätevedenpuhdistamo
Jokipiintie 200
61280 Jalasjärvi

Puhdistamon hoitaja:
Jari Pihlaja
040 772 1683

 

Jalasjärven puhdistamo on biologis-kemiallinen jälkisaostuslaitos, jossa on kokonaistypen poisto. Prosessissa käytetään alumiiniferrisulfaattia fosforin saostamiseen ja polymeeriä veden selkeyttämiseen. Liete tiivistetään tiivistämössä, jonka jälkeen se johdetaan sakeuttamoon. Sakeuttamosta liete kuivataan linkolla. Kuivattu puhdistamoliete, sekä välppä- ja hiekanerotusjäte toimitetaan Lakeuden Etappiin jatkokäsiteltäväksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan Jalasjokeen jätevedenpuhdistamon kohdalta.Jätevedenpuhdistamon yhteydessä on sakokaivolietteen vastaanottopiste.

Puhdistamo on rakennettu vuonna 1974, jonka jälkeen sitä on saneerattu viimeisen kerran vuosina 1997–1999.

Puhdistamon prosessikaavioon voit tutustua tästä.

Jokipiin jätevedenpuhdistamo ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen on tehty vuonna 2014 (LSSAVI/183/04.08/2011, 11.3.2014).

Taulukossa on esitetty jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukaiset enimmäispitoisuudet luontoon johdettavalle vedelle vuosineljänneksittäin.

Päästösuure Enimmäispitoisuus [mg/l] Vähimmäispoistoteho [%]
BOD7ATU, O2 13 95
COD Cr, O2 85 85
Pkok 0,4 95
NH4-N 4 -
Kiintoaine 20 -
 

Jalasjärven jätevedenpuhdistamolla puhdistetun veden tutkimustulokset:
Vuosi 2016 yhdistelmätaulukko tarkkailujaksoilta

Vuosi 2015 yhdistelmätaulukko tarkkailujaksoilta

 
   
Powered by WebUpdate