VIKAILMOITUKSET TYÖAJAN ULKOPUOLELLA 
050 413 0310

 

Kurikan Vesihuolto Oy
Tossutie 4, 61300 Kurikka
puh: 044 723 1004

 
Kurikan jätevedenpuhdistamo

   Kurikan Jätevedenpuhdistamo
   Ryhtie 10, 61300 Kurikka

   Puhdistamon hoitaja, ammattimies:
   Aulis Mäki-Äijälä
   puh. 050 527 9010

 

 

 

 

 

Kurikan keskuspuhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jossa orgaaninen aines hapetetaan ilmastusaltaassa ja prosessin lopussa kiintoaines saostetaan kemiallisesti. Puhdistamolla muodostuva liete tiivistetään ja kuivataan koneellisesti suotonauhapuristimella. Kuivattu liete toimitetaan Lakeuden Etappiin jatkokäsiteltäväksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kyrönjokeen jätevedenpuhdistamon kohdalta.

Puhdistamo on saneerattu perusteellisesti vuonna 2000 vastaamaan viemäriveden puhdistamiselle asetettuja vaatimuksia. Kurikan jätevedenpuhdistamolla käsitellään jätevettä arviolta 3 160 m3/d. Jätevedenpuhdistamon yhteydessä on sakokaivolietteen vastaanottopiste.

Taulukossa on esitetty jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukaiset enimmäispitoisuudet luontoon johdettavalle vedelle vuosineljänneksittäin.

 

Pitoisuus

enintään [mg/l]

Poistoteho

vähintään [%]

BOD7ATU, O2 12 95
COD Cr, O2 80 90
Kiintoaine - 95
Pkok 0,4 95
Cr kok 0,05 -
NH4-N 6 80

Kurikan jätevedenpuhdistamolla puhdistetun veden tutkimustulokset:

Vuosi 2016 yhdistelmätaulukko tarkkailujaksoilta
Vuosi 2015 yhdistelmätaulukko tarkkailujaksoilta

 
   
Powered by WebUpdate