VIKAILMOITUKSET TYÖAJAN ULKOPUOLELLA 
050 413 0310

 

Kurikan Vesihuolto Oy
Tossutie 4, 61300 Kurikka
puh: 044 723 1004

 
Viemärilaitos

Kurikan Vesihuolto Oy johtaa ja puhdistaa toiminta-alueellaan syntyvät jätevedet ylläpitämällä viemäriverkostoa ja jätevedenpuhdistamoa. Vuoden 2016 alussa Kurikan ja Jurvan alueen viemärilaitoksen piirissä oli yhteensä noin 8 316 asiakasta. Jalasjärven alueen viemärilaitoksen piirissä oli noin 3 809 asukasta.

Kurikan ja Jurvan viemärilaitoksen toiminta-alueet on nähtävillä tästä. Jalasjärvellä on neljä viemäröintialuetta; keskusta – Jokipii, keskusta – Keskikylä sekä Koskue ja Luopajärvi. Viemäriverkostojen yhteispituus on noin 253 km.

Puhdistetun jäteveden laadun tarkkailu

Yhteistarkkailun tarkoituksena on ympäristöhallinnon ohjeiden mukaisesti tarkkailla samalla vesistöalueella sijaitsevien jätevesikuormittajien sekä niiden aiheuttamia vesistövaikutuksia. Kyrönjoen yhteistarkkailun piiriin kuuluvia jätevedenpuhdistamoita tarkkailtiin kuormittajasta riippuen 6-24 kertaa vuodessa.


 

 

 

 

 

 

 

 

Puhdistettu jätevesi lasketaan Kurikan puhdistamolta Kyrönjokeen ja Jalasjärven puhdistamolta Jalasjokeen.

 
   
Powered by WebUpdate