VIKAILMOITUKSET TYÖAJAN ULKOPUOLELLA 
050 413 0310

 

Kurikan Vesihuolto Oy
Tossutie 4, 61300 Kurikka
puh: 044 723 1004

 
Muuttajalle

Kiinteistön omistajan/kuluttajan vaihto

Liittyjä ilmoittaa laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

Omistajan tai kuluttajan vaihdosta tulee ilmoittaa Kurikan Vesihuolto Oy:n laskutukseen heti muutoksen jälkeen. Ilmoituksen voi tehdä puhelimella, sähköpostilla tai siihen varatulla lomakkeella. Lomakkeen voi lähettää osoitteeseen:

Kurikan Vesihuolto Oy
Tossutíe 4
61300 Kurikka


Omistajan vaihdon yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:

• Kulutuspaikan osoite
• Vesimittarin loppulukema omistajan vaihtuessa
• Vanhan omistajan loppulaskun lähetysosoite
• Uuden omistajan nimi ja osoitetiedot
• Jäljennös kauppakirjasta omistajan vaihtuessa

 
   
Powered by WebUpdate